Bipolární afektivní porucha


Vydáno: 16.05.2011 09:54 , Autor: Lucie Regenermelová

Bipolární porucha je psychiatrická nemoc charakterizována epizodami změny nálady od mánie až po depresi.

související témata: Deprese | Duševní zdraví

portál práce pro OZP

sad-woman-1.jpgBipolární porucha, známá spíše pod termínem maniodepresivní psychóza, je vážná porucha stavů nálady.

Název této choroby je odvozen od toho, že nálada postižené osoby může kolísat mezi dvěma extrémními „póly“ – od manických stavů (extrémně dobrá nálada) po depresi (extrémně špatná nálada).

 • bipolární porucha je onemocnění mozku, při kterém dochází k velkým výkyvům v náladě, vnitřní energii a práceschopnosti

Na rozdíl od běžných výkyvů nálady u zdravých lidí je kolísání nálady při bipolární poruše neobvykle těžké.

 • onemocnění se obvykle objevuje ke konci dospívání nebo u mladých dospělých, avšak někteří nemocní měli první příznaky již v dětství, u jiných se mohou první příznaky objevit až ve stáří
 • fáze nemoci se střídají v různých intervalech (od několika dnů až po několik měsíců)
 • mezi nimi nastává období remise, kdy pacient nejeví žádné známky onemocnění
 • toto období může trvat několik měsíců až několik let

Depresivní fáze

 • většinou převažují nad manickými
 • pacient je skleslý, apatický
 • často není schopen práce ani žádné jiné činnosti
 • v této fázi často hrozí nebezpečí sebevražedných sklonů

Manická fáze

 • tato fáze naopak člověka dostává do rozjařené nálady
 • je neunavitelný, nadchne se vším kolem sebe
 • všechno chce co nejrychleji stihnout, což může být na úkor kvality
 • nemocný manií ztrácí většinu zábran, jako například v utrácení peněz, pití alkoholu nebo v pohlavním životě

Vznik a průběh bipolární poruchy

 • bipolární porucha vzniká na základě vrozených odchylek fungování mozku
 • průběh onemocnění je však významně ovlivňován faktory prostředí a životními událostmi

Léčba bipolární poruchy

 • základem léčby je užívání léků
 • důležitou součástí léčby jsou však i psychoterapie 
 • zásady zdravé životosprávy a životního stylu

Bipolární porucha je považována za onemocnění celoživotní. Proto je nutná dlouhodobá léčba, kterou lze rozdělit do dvou základních fází:

Akutní léčba 

 • cílem je léčba mánie nebo deprese až do úplné úpravy stavu
 • návratu normální nálady a plného fungování
 • trvá obvykle několik týdnů

Čím dříve se s léčbou mánie či deprese začne, tím jsou výsledky lepší a zlepšení stavu rychlejší. 

Udržovací a preventivní léčba

 • cílem je udržet normální fungování po odeznění příznaků deprese či mánie a předcházet novým epizodám deprese a mánie v budoucnu

Je proto velmi důležité pokračovat v užívání léků ještě několik měsíců po zlepšení stavu. Přerušení léčby v této fázi je spojeno s vysokým rizikem návratu obtíží.

 • pokud již nemocný prožil několik depresí či mánií, je na místě dlouhodobé, preventivní užívání léků

Situace je zde podobná jako u léčby cukrovky či vysokého tlaku.

 • léky se užívají i v období, kdy se člověk cítí zdráv, aby se předešlo návratu nemoci a vážným následkům v budoucnu

Léky na maniodepresivní psychózu

Stabilizátory nálady

 • jde o skupinu léků určených k preventivní léčbě
 • jejich dlouhodobé užívání snižuje riziko návratu deprese či mánie
 • používají se i v akutní léčbě mánie či deprese

Antipsychotika (neuroleptika)

 • jde o léky používané k léčbě mánie, případně deprese
 • některá novější antipsychotika prokázala účinnost i při dlouhodobém, preventivním užívání, podobají se tedy stabilizátorům    nálady

Doplňkové (pomocné) léky

Antidepresiva 

 • používají se k léčbě deprese
 • nedoporučuje se jejich užívání bez stabilizátoru nálady

Mohlo by dojít k zhoršení průběhu nemoci (k přechodu z deprese do mánie, takzvaného přesmyku).

Hypnotika a anxiolytika 

Bipolární poruchou trpí kolem 1 % populace.  

Zdroj: www.zdrave.cz

Setkali jste se někdy s tímto onemocněním?

Průměrné hodnocení 88%
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5
Hodnotilo 116 čtenářů.
Ohodnoťte článek
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5

Další články na podobné téma

Napište svůj názor

Poslední příspěvky:
19.5.2011 8:56:51 ---
Deprese musí být opravdu hrozná, vtšinou lidi, kteří trpí maniodepresivní depresí skoncují se svým...
damami
17.5.2011 11:31:26 ...
tak o teto poruse jsem teda jeste enslisela
Nenulda
17.5.2011 11:26:01 Re: Bipolární afektivní porucha
Lidé trpící maniodepresí zpravidla ukončí svůj život sebevraždou. Je důležité, mít svého psychiatra...
verynka
17.5.2011 11:05:15 :-)
Je známo, že právě maniodepresí (bipolární poruchou) měl herec Miloš Kopecký, Vlastimil Brodský,...
verynka
16.5.2011 21:58:51 Re: Bipolární afektivní porucha

Proč si myslíte, že by tím vaše dcera trpěla? Pozorujete u ní nějakou změnu v chování?

janickakocourkova
16.5.2011 19:40:52 .
pro mne je to novinka
radka5
16.5.2011 16:04:22 Bipolární afektivní porucha
Má dcera zřejmě něčím takovým trpí,je to hrozná nemoc.
pradlanka
16.5.2011 15:22:08 Bipolární porucha
Velmi zajímavé téma, alespoň pro mně. Ani jsem do dnes nevěděla, co bipolární porucha obnáší (co je...
janickakocourkova
16.5.2011 13:24:27 ...
Maniodepresivní psychózou netrpím.Setkala jsem se s těmito lidmi- velmi nepříjemná nemoc.
Jarmila
16.5.2011 13:07:30 ...
manii nemám, jsem skoro permanentně v mírné depresi
ginebra
Vstup do diskuse
NovinkyOdeslat
Přihlášení
Testování
Práce pro OZP
Anketa

Provozováno na publikačním systému nxCMS | Vyrobil: nexum Trilog