Co obnáší pěstounská péče


Vydáno: 06.05.2011 05:52

Každé dítě potřebuje rodinu a domov – s tím určitě všichni souhlasí. Bohužel ne každému dítěti je toto dopřáno.

související témata: Sociální a finanční poradna

portál práce pro OZP

388afbc4-a871-4fdd-8485-d46ff3034acf.jpgNěkteré dítě má štěstí a dostane se do náhradní rodiny, která je pak vychovává jako své vlastní. Jiné dostane třeba šanci v pěstounské rodině.

A právě o tomto druhu náhradní rodinné péče je dnešní příspěvek. Dozvíte se, co pěstounská péče vlastně představuje a jaké možnosti se v tomto směru nabízí.  

Pěstounská péče

Pěstounskou péči upravuje zákon o rodině č. 94/1963 Sb. a zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., oba v platném znění.

 • do pěstounské péče svěřuje dítě soud
 • pěstoun si musí o svěření dítěte požádat, a to na příslušném úřadě v místě svého trvalého bydliště
 • musí předložit stanovené doklady a vyplnit formuláře
 • poté musí pěstoun absolvovat i psychologické testy, je-li vše v pořádku, je zařazen do seznamu žadatelů

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že do pěstounské péče jsou svěřovány děti, o které se rodiče nemohou či nechtějí starat a oproti osvojení nemusí být právně volné.

Druhy pěstounské péče

V České republice existují dva druhy pěstounské péče, které se liší místem výkonu.

 • jde o pěstounskou péči skupinovou a individuální
 • jak již název napovídá, první se děje v zařízeních pro výkon pěstounské péče
 • druhá v bytě pěstouna, tedy v rodinném prostředí

Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízení, pak se jeho odměna posuzuje jako plat.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Možná vás překvapí, že pěstounská péče je možná i na přechodnou dobu. Dokonce to není ani žádná novinka, tato možnost existuje již od června 2006.

Je určena dětem, které z nějakých důvodů nemohou zůstat ve své rodině, ale předpokládá se, že se jedná jen o určitou dobu (příkladem může být pobyt rodiče v nemocnici).

 • podmínkou pěstounské péče na přechodnou dobu je, že pěstouni spolupracují s rodiči dítěte, aby pro něj pak návrat do rodiny byl co nejjednodušší
 • podstatné samozřejmě také je, aby pěstouni počítali s tím, že pobyt dítěte u nich bude jen krátkodobý a byli schopni se s tím vyrovnat

I v tomto případě mají pěstouni nárok na dávky státní sociální podpory.

 • o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu musí opět rozhodnout soud, který také každé tři měsíce zkoumá, zda důvody pro pobyt dítěte mimo svou rodinu nepominuly

Povinnosti pěstouna

 • ze zákona vyplývá, že pěstoun musí o dítě osobně pečovat
 • jestliže je dítě svěřeno do péče jen jednomu z manželů, pak platí, že se na výchově podílí i manžel/manželka, pokud žijí ve společné domácnosti
 • je důležité vědět, že pěstoun má jiná práva než rodič
 • není například jeho zákonným zástupcem (tím jsou rodiče)
 • nemá k dítěti vyživovací povinnost 
 • může ho zastupovat jen v běžných záležitostech

Dávky pro pěstouna

Pěstoun dostává dle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. dávky pěstounské péče, která zahrnuje:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměnu pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte 
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Zdroj: www.jarodic.cz

Uvažovali jste někdy o osvojení (adopci) nebo o pěstounské péči? Pokud ano, co vás k tomu vedlo? A máte dnes osvojené dítě či nějaké v pěstounské péči? Jak to změnilo váš život? Co si vůbec o pěstounské péči myslíte? Napište nám vaše názory, zkušenosti, rady.

Průměrné hodnocení 87%
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5
Hodnotilo 91 čtenářů.
Ohodnoťte článek
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5

Další články na podobné téma

Napište svůj názor

Poslední příspěvky:
27. 5. 2011 13:29:35 Re: ---
Mnozí z tzv. "pěstounů" mají tuto péči velmi dobře zaplacenou. O své děti se starají daleko lépe,...
verynka
10. 5. 2011 9:20:26 ---
Znám jednu rodinu, co mají děti v pěstounské péči. Děti jsou absolutně nezvladatelní a rodiče jim...
damami
8. 5. 2011 15:37:37 **********

Jak vypadá pěstounská péče, nás nejednou přesvědčila jedna "pěstounská" rodina (jméno...

verynka
7. 5. 2011 13:00:15 aaaaaaaa
Vždy jsem o této péči uvažovala.Chtěla jsem si vzít dítě/děti / do pěstounské péče.Takové děti...
Marťouš
6. 5. 2011 19:33:50 ...
Souhlasím s Bobinou,že, i když pěstouni projdou psychologickými testy, né vždy jsou vhodni...
Jarmila
6. 5. 2011 13:50:33 Re: Re: -
Souhlasím s vámi, že i mnoho rodičů není schopno vychovát své děti. O to kvalitnější by měli být...
Bobina
6. 5. 2011 11:55:44 ...
Vždy to znamená jisté riziko pro dítě dostat se do pěstounské rodiny.
saskijka
6. 5. 2011 11:12:07 Re: -
i když biologičtí rodiče neprojdou žádnými testy, často jsou to lidé, kteří nejsou vhodni...
connie
6. 5. 2011 9:12:12 -
I když pěstouni projdou psychologickými testy ne vždy jsou to lidé, kteří jsou vhodni vychovávat...
Bobina
Vstup do diskuse
NovinkyOdeslat
Přihlášení
Testování
Práce pro OZP
Anketa
Uzavíráte si při cestě do zahraničí cestovní pojištění?
Období letošních letních dovolených ohlásilo nástup. Za účelem odpočinku či poznáním nového regionu se mnozí z nás vydají na cesty, a to někdy i hodně dlouhé. Během takové cesty se pak může stát cokoliv.

Provozováno na publikačním systému nxCMS | Vyrobil: nexum Trilog