Co obnáší pěstounská péče


Vydáno: 06.05.2011 05:52

Každé dítě potřebuje rodinu a domov – s tím určitě všichni souhlasí. Bohužel ne každému dítěti je toto dopřáno.

související témata: Sociální a finanční poradna

portál práce pro OZP

388afbc4-a871-4fdd-8485-d46ff3034acf.jpgNěkteré dítě má štěstí a dostane se do náhradní rodiny, která je pak vychovává jako své vlastní. Jiné dostane třeba šanci v pěstounské rodině.

A právě o tomto druhu náhradní rodinné péče je dnešní příspěvek. Dozvíte se, co pěstounská péče vlastně představuje a jaké možnosti se v tomto směru nabízí.  

Pěstounská péče

Pěstounskou péči upravuje zákon o rodině č. 94/1963 Sb. a zákon o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., oba v platném znění.

 • do pěstounské péče svěřuje dítě soud
 • pěstoun si musí o svěření dítěte požádat, a to na příslušném úřadě v místě svého trvalého bydliště
 • musí předložit stanovené doklady a vyplnit formuláře
 • poté musí pěstoun absolvovat i psychologické testy, je-li vše v pořádku, je zařazen do seznamu žadatelů

Pro úplnost je třeba ještě dodat, že do pěstounské péče jsou svěřovány děti, o které se rodiče nemohou či nechtějí starat a oproti osvojení nemusí být právně volné.

Druhy pěstounské péče

V České republice existují dva druhy pěstounské péče, které se liší místem výkonu.

 • jde o pěstounskou péči skupinovou a individuální
 • jak již název napovídá, první se děje v zařízeních pro výkon pěstounské péče
 • druhá v bytě pěstouna, tedy v rodinném prostředí

Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízení, pak se jeho odměna posuzuje jako plat.

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Možná vás překvapí, že pěstounská péče je možná i na přechodnou dobu. Dokonce to není ani žádná novinka, tato možnost existuje již od června 2006.

Je určena dětem, které z nějakých důvodů nemohou zůstat ve své rodině, ale předpokládá se, že se jedná jen o určitou dobu (příkladem může být pobyt rodiče v nemocnici).

 • podmínkou pěstounské péče na přechodnou dobu je, že pěstouni spolupracují s rodiči dítěte, aby pro něj pak návrat do rodiny byl co nejjednodušší
 • podstatné samozřejmě také je, aby pěstouni počítali s tím, že pobyt dítěte u nich bude jen krátkodobý a byli schopni se s tím vyrovnat

I v tomto případě mají pěstouni nárok na dávky státní sociální podpory.

 • o svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu musí opět rozhodnout soud, který také každé tři měsíce zkoumá, zda důvody pro pobyt dítěte mimo svou rodinu nepominuly

Povinnosti pěstouna

 • ze zákona vyplývá, že pěstoun musí o dítě osobně pečovat
 • jestliže je dítě svěřeno do péče jen jednomu z manželů, pak platí, že se na výchově podílí i manžel/manželka, pokud žijí ve společné domácnosti
 • je důležité vědět, že pěstoun má jiná práva než rodič
 • není například jeho zákonným zástupcem (tím jsou rodiče)
 • nemá k dítěti vyživovací povinnost 
 • může ho zastupovat jen v běžných záležitostech

Dávky pro pěstouna

Pěstoun dostává dle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. dávky pěstounské péče, která zahrnuje:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměnu pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte 
 • příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Zdroj: www.jarodic.cz

Uvažovali jste někdy o osvojení (adopci) nebo o pěstounské péči? Pokud ano, co vás k tomu vedlo? A máte dnes osvojené dítě či nějaké v pěstounské péči? Jak to změnilo váš život? Co si vůbec o pěstounské péči myslíte? Napište nám vaše názory, zkušenosti, rady.

Průměrné hodnocení 87%
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5
Hodnotilo 91 čtenářů.
Ohodnoťte článek
1 z 5 2 z 5 3 z 5 4 z 5 5 z 5

Další články na podobné téma

Napište svůj názor

Poslední příspěvky:
27.5.2011 13:29:35 Re: ---
Mnozí z tzv. "pěstounů" mají tuto péči velmi dobře zaplacenou. O své děti se starají daleko lépe,...
verynka
10.5.2011 9:20:26 ---
Znám jednu rodinu, co mají děti v pěstounské péči. Děti jsou absolutně nezvladatelní a rodiče jim...
damami
8.5.2011 15:37:37 **********

Jak vypadá pěstounská péče, nás nejednou přesvědčila jedna "pěstounská" rodina (jméno...

verynka
7.5.2011 13:00:15 aaaaaaaa
Vždy jsem o této péči uvažovala.Chtěla jsem si vzít dítě/děti / do pěstounské péče.Takové děti...
Marťouš
6.5.2011 19:33:50 ...
Souhlasím s Bobinou,že, i když pěstouni projdou psychologickými testy, né vždy jsou vhodni...
Jarmila
6.5.2011 13:50:33 Re: Re: -
Souhlasím s vámi, že i mnoho rodičů není schopno vychovát své děti. O to kvalitnější by měli být...
Bobina
6.5.2011 11:55:44 ...
Vždy to znamená jisté riziko pro dítě dostat se do pěstounské rodiny.
saskijka
6.5.2011 11:12:07 Re: -
i když biologičtí rodiče neprojdou žádnými testy, často jsou to lidé, kteří nejsou vhodni...
connie
6.5.2011 9:12:12 -
I když pěstouni projdou psychologickými testy ne vždy jsou to lidé, kteří jsou vhodni vychovávat...
Bobina
Vstup do diskuse
NovinkyOdeslat
Přihlášení
Testování
Práce pro OZP
Anketa

Provozováno na publikačním systému nxCMS | Vyrobil: nexum Trilog