Produkty
{{product.title}} {{(product.price | customCurrency)}}
Kategorie
{{(basket.prices.totalPrice | customCurrency)}}{{getBasketItemCount(basket.items)}}
{{basketItem.product.title}}
{{basketItem.quantity}}x {{basketItem.product.title}}
{{ $index > 0 ? ', ' : '' }}{{ isColorParameter(parameter) ? getColorText(parameter) : '' }}{{ !isColorParameter(parameter) ? parameter : '' }}
{{(getProductPrice(basketItem) | customCurrency)}}
{{additiveServiceWithPrice.name}}
{{(additiveServiceWithPrice.price | customCurrency)}}
{{basket.coupon.name}}
-{{(basket.prices.totalDiscountPrice | customCurrency)}}

První pomoc

“…je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.” (Zákon č. 40/2009 Sb.)

Dělení první pomoci

Laická

 • zdravotní nebo technická opatření, která může přímo na místě a bez speciálního vybavení provádět i laik
 • cílem je zachovat základní životní funkce, zajistit bezpečí postiženého, předejít zhoršení jeho zdravotního stavu a přivolat pomoc
 • může se jednat o celou řadu úkonů, od zajištění tepelné pohody až po resuscitaci
 • je třeba postupovat přesně podle pokynů operátora tísňové linky

Technická

 • cílem je odstranění příčiny úrazu, vyproštění postiženého, případně jeho transport na bezpečné místo
 • zpravidla zajišťují hasiči, horská služba atd.
 • může poskytnout i laik, pokud není ohrožen jeho život
 • jedná se například o uhašení ohně, vyvětrání, vypnutí jističe nebo přemístění zraněného ze zamořeného prostoru

Odborná přednemocniční

 • prováděna výhradně vyškoleným zdravotnickým personálem; laik by v této fázi už měl především nepřekážet a nesnažit se pomoct, pokud k tomu není výslovně vyzván

Zásady první pomoci

Poskytnutí první pomoci je povinnost nejen zákonná, ale především morální. Mimo jiné proto, že nikdy nevíme, kdy budeme takovou pomoc sami potřebovat.

Při jejím poskytování jsou nejdůležitějšími faktory

 • rychlost - často rozhodují vteřiny
 • účelnost - využití jakýchkoli dostupných prostředků
 • rozhodnost - jde-li o život, špatné rozhodnutí není o moc horší, než žádné

Kdy je třeba jednat

 • náhlý kolaps - postižený přestal komunikovat, obrací oči v sloup, sesune se na podlahu, případně má křeče
 • náhlá porucha dýchání - pocit dechové nedostatečnosti, případně dušení; postižený nevysloví větu na jeden nádech
 • náhlý tlak na prsou (případně v zádech nebo nad pupkem) - spolu s opocením, bušením srdce, dechovou nedostatečností
 • ochrnutí části těla - stačí pokleslý koutek, ztráta schopnosti artikulovat nebo omezení zorného pole
 • úraz s působením velké síly - pád z výšky, náraz apod.
 • úraz s proniknutím cizího předmětu do těla - typicky bodná nebo střelná poranění
 • výrazné krvácení - krev stříká nebo teče proudem
 • výbuch, popálení, opaření

Doporučené zdroje informací

Problematika první pomoci je přístupnou formou velmi pěkně zpracována na webu

https://zachrannasluzba.cz/zaklady-prvni-pomoci/

Podrobnější, ale též velmi čtivou příručku základů první pomoci najdeme na stránkách Červeného kříže

https://www.cervenykriz.eu/files/files/cz/edicepp/ZPP_nahled.pdf

 

Expresní doručení Produkty máme skladem, export skladových položek do 24 hodin.

PoradímePokud máte dotaz, obraťte se na nás. Máme znalosti z oboru, nejsme pouze eshop.

Kvalita a spolehlivostDodáváme do více jak 30 zdravotnických zařízení.

Moderní eshop od  Webmiumeshop